Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("SÖZLEŞME") sisteme kayıt olan ALICI (üye) ve SATICI (VİP MEKTUP) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde elektronik ortamda hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Sözleşmede bundan böyle üyeler alıcı, vip mektup satıcı olarak anılacaktır.


2- KONU

Sözleşme’nin konusu, Satıcının, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve Alıcı'nın belirlemiş olduğu adrese teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3- SÖZLEŞMENİN KURULMASI

3.1- ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER. ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARI KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE KABUL EDER. 

3.2- SATICI VE ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.


4- SATICI BİLGİLERİ

Ticaret Ünvanı: Eleska İnternet Hizmetleri Limited Şirketi
Adresi: Balatçık mah. 8789/4 Sokak For You Suite No: 2B/78 Çiğli/İZMİR
Telefon: 0232 335 1795
GSM: 0552 854 1667
E-posta: [email protected]


5- ALICI BİLGİLERİ

Sisteme üye olan şahsın (ALICI) ödemeyi yaptığı andaki sisteme kayıtlı adı, soyadı, e-posta adresi, varsa adresi, varsa telefon numarası ve mektup alıcısının ad ve adresi.


6- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, rengi adedi, satış bedeli, ödeme yöntemi, üyenin (ALICI) seçtiği ve ardından sisteme kaydolduğu şekildedir. Sözleşme tarihi, Malın / Ürünün / Hizmetin sipariş verildiği tarih olarak kabul edilir.


7- ÜRÜN TESLİMAT SÜREÇLERİ

Mektup veya ürünlerinizin teslimatı MNG kargo, PTT, Yurt içi kargo ile gönderilmektedir. Sipariş teslim edilirken alıcı (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunamazsa, siparişi alıcıya ulaştırabilecek kişilere ismi ve imzası alınarak teslimat yapılabilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır. Göndericiler farklı olsa dahi aynı gün, aynı kişi için yola çıkacak mektuplar büyük zarf içerisinde gönderilebilir. İşbu sözleşmenin kurulma aşamasında üye (ALICI), 0552 854 1667 müşteri hizmetleri numarasını aradığı zaman ve ayrıca işbu sözleşme kurulduktan sonra siparişin durumunu bilgilendirme amaçlı üyeye (ALICI) gönderilebilecek elektronik postalardan veya kısa mesajlardan herhangi bir ücret yansıtılmaz.


8- GENEL HÜKÜMLER

 8.1- Alıcı, Madde 6'da belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

8.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise üyeler işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır. 

8.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 

8.4- Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı'ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

9- CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;

  • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde de belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Mektup ve fotoğraf (Kişiye Özel Ürünler) ürünleri Yönetmelik'in 15. maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca kişiye özel hazırlanıldığından müşterilerimizin cayma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca siparişler müşterilerimize özel hazırlanıldığından sipariş verildikten ve mektup hazırlık aşamasına geçildikten sonra müşterimizin siparişlerini iptal etme, değiştirme ve/veya cayma hakları bulunmamaktadır.
  • Postaya verilmiş olan siparişlerin teslimatı durdurulamayacaktır.

10- DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı'nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda Alıcı'nın ve Satıcı 'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

Hemen Ara0850 255 17 95 eleska wpWHATSAPP